Scholen krijgen meldplicht seksuele intimidatie

14 april 2021

Naast vermoedens van seksueel misbruik moeten scholen in de toekomst ook vermoedens van seksuele intimidatie bij de Inspectie van het Onderwijs melden. Hier is een wetswijziging voor in de maak, aldus demissionair minister Slob in een reactie op een item van NOS Stories over dit thema. NOS Stories deed onderzoek naar seksuele intimidatie en -geweld op scholen en hoe scholen hiermee omgaan. Veel scholieren zijn ontevreden over hoe meldingen worden afgehandeld, blijkt uit dit onderzoek.

Het NOS Stories onderzoek onderstreept dat ongewenst seksueel gedrag - waaronder seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen of aanranding - een belangrijk aandachtspunt is voor het onderwijs; (te)veel jongeren krijgen hier binnen de school nog mee te maken. Als zij hier vervolgens melding van doen, wordt hier volgens de gesproken leerlingen lang niet altijd – op een goede manier – iets mee gedaan. 

Vertrouwenspersonen op scholen herkennen dit beeld, zo meldt NOS Stories. De vertrouwenspersonen die kritiek hadden vonden bijvoorbeeld dat scholen te lang wachtten met handelen. Ook waren er klachten over het beleid van de school, dat onduidelijk of verouderd zou zijn of niet zou uitnodigen tot melden. Verder zeiden vertrouwenspersonen dat docenten niet opgeleid zijn om hier mee om te gaan.

Ook de VO-raad reageerde op de NOS-site op het bericht. “We zien dat veel scholen wel proberen om hier iets aan te doen, maar dus nog niet genoeg doen. Het staat ook nog niet altijd op het netvlies van de school,” aldus beleidsadviseur Irene de Kort. "En het is niet altijd makkelijk bespreekbaar.”

De VO-raad benadrukt het belang van investeren in een sociaal veilige sfeer op scholen en van aandacht in de klas voor het thema seksuele intimidatie en -geweld, zodat het bespreekbaar wordt en leerlingen het ook durven aan te geven als er iets is gebeurd. Het is ook essentieel dat ze weten bij wie ze hiervoor terecht kunnen en altijd serieus genomen worden, en dat de school er ook echt op handelt. Daarnaast is het ook van belang dat het thema bespreekbaar is in het team. Streven moet zijn dat het klimaat zo veilig en open is dat het personeel met elkaar bespreekt welke pedagogische en welke gedragsstandaarden ze hanteren, en dat ze elkaar ook durven aan te spreken en feedback durven te geven op het handelen. 

Stichting School en Veiligheid biedt scholen ondersteuning op dit vlak. Ook kunnen scholen de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie of seksueel misbruik. 

Meldplicht bij vermoedens seksuele intimidatie 

Bij vermoedens van seksueel misbruik of aanranding is de school verplicht een melding te maken bij de Onderwijsinspectie. Die beslist vervolgens of de school aangifte moet doen. Toch gebeurt ook dat lang niet altijd, zien de Inspectie, de vertrouwenspersonen en Stichting School en Veiligheid. Soms ook omdat scholen nog niet goed van deze meldplicht op de hoogte zijn. 

Demissionair onderwijsminister Slob zegt in reactie op het onderzoek van NOS Stories bezig te zijn met een wetswijziging. Daardoor moeten scholen niet alleen bij vermoedens van misbruik bij de Onderwijsinspectie aan de bel trekken, maar ook bij bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen of aanrakingen. Zo kan de inspectie ook beter toezicht houden hierop, aldus de minister. 
 

Lees ook het hele NOS Stories artikel: "Zorgen over seksuele intimidatie op scholen'