Scholen kunnen ook voor preventie en advies aankloppen bij de politie

18 april 2017

De politie wil de relatie met scholen verbeteren. Dat is de insteek van de visie en ambitie 'Politie en Schoolveiligheid' die de politie dit voorjaar presenteerde. Het nieuwe jeugdbeleid richt zich, meer dan voorheen, op preventie en advisering. De politie wil meer aan de voorkant van jeugdproblematiek komen door te zijn waar de jeugd is en samen te werken met partners. Onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van.

Lees het visiedocument 'Politie en schoolveiligheid'

Veiligheid verantwoordelijkheid van scholen zelf

Hoewel de veiligheid op school primair een verantwoordelijkheid van scholen zelf is, heeft de politie ook een taak in en rondom scholen. Veel scholen werken weliswaar al lokaal samen met de politie, maar vaak in relatie tot incidenten en hoe te handelen. Het nieuwe landelijke jeugdbeleid geeft ruimte voor een actievere en meer preventieve rol van de politie voor scholen.

Niet alleen contact bij incidenten

De politie wil op scholen komen en met medewerkers en de leerlingen een goede en betrouwbare relatie onderhouden. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn, om de drempel naar contact met de politie zo laag mogelijk te maken.

Een van de uitwerkingen van de visie is dat elke schoolinstelling een vast contactpersoon krijgt bij de politie. Hiermee overlegt de school over het signaleren van zorgelijk gedrag of situaties, het adviseren over de aanpak, doorverwijzen naar de zorg- of andere hulpverlening en in geval van incidenten snel en alert reageren.

Stichting School & Veiligheid biedt informatie over de samenwerking tussen school en politie. Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid ontwikkelde een gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie.