Scholen kunnen kansrijke interventies NPO indienen voor effectiviteitsonderzoek

09 september 2021

Dit najaar kunnen scholen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kansrijke interventies indienen, gericht op het terugdringen van onderwijsachterstanden. Scholen die betrokken zijn bij dergelijke interventies kunnen deze indienen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit ervan. In de tweede helft van september publiceert het NRO naar verwachting de officiële oproep om de kansrijke interventies in te dienen.

Een van de voorwaarden voor indienen is dat het gaat om interventies die bij eerder (internationaal) onderzoek al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van deze interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert. Interventies kunnen worden ingediend door interventie-ontwikkelaars, gemeenten, NGO’s, onderzoekers of schoolbesturen in het po of vo, of een combinatie hiervan.

Voor meer informatie zie de website van NRO.