Scholen moeten leerlingadministratiesysteem klaarmaken voor ECK-iD

06 juni 2019

Om gebruik te kunnen maken van het ECK-iD moeten scholen binnen hun leerlingadministratiesysteem de optie aanzetten om het ECK-iD door te sturen naar leveranciers van leermiddelen. Deze toestemming vindt plaats op schoolniveau.

Vooralsnog heeft pas de helft van de scholen toestemming verleend om het ECK-iD door te zetten. Omdat het ECK-iD de privacy van leerlingen waarborgt, roept de VO-raad scholen op om onmiddellijk deze optie aan te zetten. Via nieuwsbrieven van grote leveranciers als Magister en SomToday wordt aan scholen uitgelegd hoe men toestemming verleent voor het verspreiden van het ECK-iD.

Vanuit het publiek-private platform Edu-K wordt ter voorbereiding op volgend schooljaar het ECK-iD uitgerold. Met het ECK-iD voldoet de educatieve keten van leermiddelen aan de Wet Pseudonimisering. Daardoor kunnen leerlingen gebruik maken van digitale leermiddelen zonder dat daarbij onnodige persoonsgegevens tussen school en leverancier worden uitgewisseld.

Werkwijze nummervoorziening leerlingen

Om gebruik te kunnen maken van het ECK-iD hebben schoolbesturen een contract ondertekend voor de Nummervoorziening van Kennisnet. Deze nummervoorziening maakt voor leerlingen digitale identiteiten aan, die niet te herleiden zijn tot een persoon. Bijna alle besturen in het VO hebben al hun contract met Kennisnet ondertekend.

De pseudonieme identiteit komt vervolgens binnen bij het Leerlingadministratiesysteem van de school. Van daaruit wordt de identiteit de leermiddelenketen ingestuurd. Omdat het ECK-iD een privacymaatregel is, moeten scholen op schoolniveau toestemming verlenen om het ECK-iD door te zetten.

Wat is het ECK-iD?

Het ECK-iD is een unieke digitale identiteit voor het gebruik van digitaal lesmateriaal. In het onderwijs werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD fungeert als unieke, maar anonieme sleutel in de geautomatiseerde processen tussen de school en lesmethodes bij uitgeverijen. Het ECK iD is een lange combinatie van tekens en is niet zichtbaar voor gebruikers.

De leveranciers die het ECK-iD hanteren hebben zich via het Privacy convenantonderwijs gecommitteerd om zo min mogelijk persoonsgegevens te gebruiken in de gegevensuitwisseling met scholen.