Schoolbesturenopdekaart.nl nu met data Inspectiekaders

05 september 2023

Schoolbesturenopdekaart.nl is de benchmark voor schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs. Onlangs is de website uitgebreid met de inspectiekaders van de Inspectie van het Onderwijs van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Via de website kunnen schoolbesturen nu makkelijk hun beoordelingen vergelijken met anderen, om zo van elkaar te leren en hun beleid aan te scherpen.

De inspectie beoordeelt in BKA1 hoe het bestuur de besturing en randvoorwaarden opzet aan de hand van een onderwijsvisie met duidelijke ambities en doelen. BKA2 richt zich op de uitvoering: hoe realiseert het bestuur de visie, ambities en doelen en welke kwaliteitscultuur heerst daarbij? BKA3 onderzoekt ten slotte hoe het bestuur evalueert, verantwoording aflegt, reflecteert op resultaten en in gesprek gaat. Dankzij deze nieuwe toevoeging aan Schoolbesturenopdekaart.nl kunnen onderwijsorganisaties hun boordelingen bekijken en vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld op basis van leerlingaantallen of vestigingen, maar ook met besturen in dezelfde provincie, gemeente en/of plaats.

Deze inspectiekaders zijn de eerste indicator voor het hoofdstuk Onderwijs op Schoolbesturenopdekaart.nl. Naast de inspectiekaders geeft de website Schoolbesturenopdekaart.nl ook inzicht in:

  • Het profiel van het schoolbestuur: aantal vestigingen, leerlingen en medewerkers
  • De samenstelling van het personeelsbestand (o.a. leeftijd, man/vrouw, ziekteverzuim)
  • Financiële continuïteit en resultaat
  • Huisvestingsgegevens
     

De website is voor iedereen toegankelijk. Als schoolbestuur is het mogelijk om toelichting te geven op de cijfers van jouw schoolorganisatie. Ben je onderdeel van een schoolbestuur? Log in om een toelichting te schrijven.

Over Schoolbesturenopdekaart.nl

Op Schoolbesturenopdekaart.nl (voorheen Benchmarkpovo.nl) laten de PO-Raad en VO-raad zien hoe schoolbesturen het geld inzetten dat ze van de overheid krijgen voor onderwijs. Door deze verantwoording van overheidsgelden en het creeren van transparantie, hopen de Raden de landelijke onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Via de website kunnen onderwijsorganisaties namelijk eenvoudig hun gegevens vergelijken met die van andere besturen, om van elkaar te leren en te verbeteren. Ook kan de informatie bijvoorbeeld gebruikt worden in verantwoording en in jaarverslagen. De data is afkomstig van databronnen zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs.