Schoolgebouw als stemlokaal bij gemeenteraadsverkiezingen?

25 januari 2022

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben schoolbesturen en gemeenten op veel plaatsen oplossingen gevonden waardoor schoolgebouwen konden worden ingezet als (extra) stemlocatie. Omdat ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen veel verpleeg- en verzorgingshuizen als locatie afvallen, vragen gemeenten scholen om ruimte beschikbaar te stellen. Alle gemeentes ontvangen van de overheid (ministerie BZK en OCW) een leidraad om de mogelijkheden te benutten van schoolgebouwen als stemlokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

In de leidraad is te lezen dat de grootste behoefte aan stemlokalen zich voordoet ten behoeve van de stemming op woensdag 16 maart. Verder moeten gemeenten op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 enkele stembureaus eerder openen op maandag 14 en dinsdag 15 maart, om de verkiezing deels te spreiden over drie dagen. Wanneer een schoolgebouw zich daarvoor leent, bijvoorbeeld met een vrijstaand gymlokaal, dan is die optie wellicht ook bespreekbaar.

Diverse gemeenten hebben hun stemlokalen bestand al rond waardoor er niet gekozen is om de leidraad ook naar alle scholen te versturen. Indien er in een betreffende gemeente behoefte is aan extra capaciteit zal de gemeente het initiatief nemen tot contact met de school.