Schoolgebouwen echt nog niet op orde met 140 miljoen euro extra voor ventilatie

30 juni 2022

Minister Wiersma stelt 140 miljoen euro extra ter beschikking voor de verbetering van de ventilatie van schoolgebouwen. De PO-Raad en VO-raad zijn hier positief over. Wel gaan de organisaties er vanuit dat het kabinet het hier niet bij laat: driekwart van de schoolgebouwen is immers niet arbo-proof. Betere ventilatie is belangrijk maar er is veel meer nodig om de verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen.

In een toelichting wijst minister Wiersma er op dat er aan de vooravond van een nieuw najaar met corona op de loer werk aan de winkel is aan de ruim 9000 schoolgebouwen, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. Hij roept schoolbesturen op gebruik te maken van de mogelijkheden die hij – in samenwerking met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG – beschikbaar heeft voor scholen die specifiek kampen met ventilatieproblemen.

“Goed dat de minister dit geld vrijspeelt aan de vooravond van een nieuw schooljaar,” reageert voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad. “We zijn nog lang niet van corona af en ventilatie is belangrijk in de strijd tegen het virus. Er is op heel veel scholen heel hard gewerkt om de ventilatie te verbeteren. Toch zijn we er daarmee nog lang niet: driekwart van de schoolgebouwen voldoet niet aan de arbo-normen die voor een willekeurig kantoor van toepassing zijn omdat er door de overheid al decennia te weinig geld wordt vrijgemaakt voor schoolgebouwen. Helaas zijn de problemen niet verholpen met alleen een subsidieregeling en een CO2-meter.”

Uit berekeningen van VNG, PO-Raad en de VO-raad blijkt dat er jaarlijks 730 miljoen euro extra nodig is om de gebouwen op orde te krijgen en te houden. Meer dan 2000 schoolgebouwen zijn voorzien van energielabel G: het slechtste label, dat aangeeft dat een pand op alle fronten tekortschiet op energieniveau. Schoolbesturen proberen er intussen nog van alles aan te doen om de panden leefbaar te houden, maar die acties kosten geld: gemiddeld geven besturen 15 procent meer geld uit aan huisvesting dan zij bekostigd krijgen.