Schoolkosten & kansengelijkheid: concrete acties voor scholen

20 oktober 2022

Schoolkosten - waaronder de vrijwillige ouderbijdrage - kunnen een negatief effect hebben op de kansengelijkheid; leerlingen wiens ouders moeite hebben om deze schoolkosten te betalen, ervaren vaak meer drempels in hun ontwikkeling dan andere leerlingen. Als school kan je met relatief eenvoudige maatregelen echter al een groot verschil maken op dit vlak. In de nieuwe brochure ‘Schoolkosten’ wordt een aantal concrete acties op een rij gezet die schoolleiders en -bestuurders kunnen nemen rond schoolkosten om zo de kansengelijkheid te versterken. Ook delen drie scholen hun aanpak.

Cover brochure SchoolkostenDe brochure is gebaseerd op regelgeving vanuit het ministerie van OCW, ervaringen uit de schoolpraktijk en input van diverse andere partijen. Doel is om uit de grote hoeveelheid beschikbare informatie over het versterken van kansengelijkheid op het subthema ‘schoolkosten’ de belangrijkste informatie en mogelijk te nemen acties uit te lichten voor scholen. Het biedt zo een aanleiding en handzaam kader voor gesprekken op school over schoolkosten en beleidsvorming op dit vlak.

Reeks over kansengelijkheid

Deze publicatie over schoolkosten is het eerste deel van een reeks ‘Werk maken van kansengelijkheid’. Zodra een nieuwe publicatie gereed is, vind je deze terug op onze website en in de nieuwsbrief.