Schoolleiders VO van start: “Als het de beroepsgroep schoolleiders versterkt, worden wij enthousiast!”

27 september 2023

Het afgelopen jaar is volop gebouwd aan een beweging die zich richt op schoolleiders in Nederland. En eindelijk is het zover: Schoolleiders VO, van, voor en door schoolleiders, is een feit! De organisatie, bestaande uit schoolleiders en ondersteunende medewerkers, zet zich in voor sterk schoolleiderschap binnen drie thema’s: (1) Sectorontwikkeling en belangenbehartiging, (2) Beroepskwaliteit en professionele ontwikkeling en (3) Positie en arbeidsvoorwaarden. Op het VO-congres 2023 was aandacht voor de nieuwe organisatie en je kunt nu al de nieuwe webpagina bekijken, met geselecteerde tools en diensten voor sterk schoolleiderschap.


Structurele aandacht voor het vak van schoolleider

Schoolleiders vervullen een essentiële rol binnen het onderwijs, waarbij zij een cruciale invloed uitoefenen op de omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is van groot belang dat we schoolleiders in hun functie en positie, zowel op individueel niveau als binnen de bredere beroepsgroep, de aandacht en erkenning geven die ze verdienen.

Meerdere sociale partners zijn in afstemming met het ministerie van OCW overeengekomen dat er jaarlijks structureel geld wordt vrijgemaakt voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Een groot deel hiervan gaat naar de nieuwe Schoolleidersbeurs-VO (waarmee schoolleiders een vergoeding kunnen krijgen voor een geaccrediteerde masteropleiding) en daarnaast is er budget voor Schoolleiders VO en de vakbonden om de beroepsgroep te vertegenwoordigen.
 

Nieuwe organisatie met eigen jaarplan, bemensing en budget

De voormalige stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) (2015-2022) zocht al enige tijd een verdergaande samenwerking met de VO-raad. Dit is uiteindelijk gevonden in de huidige constructie van Schoolleiders VO: een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) binnen de VO-raad met een eigen jaarplan, bemensing en budget. Het partnerschap met de VO-raad is daarin bedoeld om van elkaars krachten gebruik te kunnen maken, de samenwerking tussen schoolleiders en bestuurders binnen de schoolorganisatie te versterken, en om de stem van de schoolleider beter door te laten klinken in beleidsvorming op regionaal en landelijk niveau.


Het team van Schoolleiders VO:

Belang voor de schoolleider is altijd het uitgangspunt

Schoolleiders VO heeft voor de komende jaren meerdere doelstellingen:

  • De rol en positie van de schoolleider versterken op individueel en collectief niveau, bijvoorbeeld in arbeidsvoorwaarden, door verbindingen te leggen met bestuurders, beleidsmakers en andere partijen die raken aan schoolleiderschap;
  • Schoolleiders verbinden met collega-schoolleiders en hen de ruimte en handvatten bieden om zich professioneel te blijven ontwikkelen;
  • Manieren verkennen om het beroep van schoolleider aantrekkelijk te laten zijn én blijven.

 

Hoewel de weg ernaartoe nog deels in te vullen is, is de ambitie helder. Het uitgangspunt bij alle activiteiten is het belang voor de dagelijkse praktijk van de schoolleider.

Programmamanager en interim schoolleider Marieke van Tienhoven legt uit: “Als nieuwe organisatie zijn we uiteraard nog aan het pionieren, maar we hebben wél scherp wat we willen voor schoolleiders: ontmoetingen faciliteren waarin schoolleiders van elkaar leren en elkaar inspireren. Kortom, waarin ze kunnen halen én brengen. In dat kader organiseren we bijvoorbeeld op 7 november ons najaarsevent in Veenendaal. Ook nemen we een actieve rol in de regiobijeenkomsten om ook daar schoolleiders bij elkaar te brengen en de gelegenheid te geven van zich te laten horen.”

 

Verbindende inspirator

Op de nieuwe website Schoolleidersvo.nl is te zien wat Schoolleiders VO op dit moment aanbiedt aan schoolleiders.

Voorzitter van de stuurgroep Karin Wouters: “De beroepsstandaard van SRVO (met de kaartenset en Reflectietool) is meegegaan naar Schoolleiders VO, omdat dat echt iets is van onze hele beroepsgroep. Als Schoolleiders VO blijven we deze producten dan ook doorontwikkelen. Daarnaast geven we bijvoorbeeld een nieuwe impuls aan de regiobijeenkomsten van de VO-raad. In die zin kun je ons zien als verbindende inspirator. Als het de beroepsgroep schoolleiders versterkt, worden wij enthousiast!"

Inspirerende bijeenkomst voor schoolleiders
Op dinsdagmiddag 7 november vindt de eerste bijeenkomst plaats die door de nieuwe organisatie Schoolleiders VO wordt georganiseerd: het Najaarsevent Samen voor sterk schoolleiderschap 1.0 in Veenendaal. Alle schoolleiders in Nederland, van teamleiders tot rector-bestuurders, zijn van harte welkom!