Schoolleiders VO vraagt je mening: welk scenario voor de herijking sturing sta jij voor?

10 juli 2024

Schoolleiders VO vraagt de beroepsgroep van schoolleiders (van teamleider tot rector-bestuurder) om hun mening over de drie scenario's over sturing in het funderend onderwijs, uit de Kamerbrief van minister Paul van 5 april 2024. Vul de enquête in en draag zo bij aan een bredere stem namens de hele beroepsgroep!


Wat betekenen deze drie scenario's voor de toekomst van het schoolleiderschap, en de samenwerking tussen schoolleider, bestuurder en overheid? Deze scenario’s zijn in de Kamerbrief uitgewerkt, maar voor wat betreft de verdeling van beslissingsruimte komt het in grote lijnen hierop neer:

  • Scenario A, ‘Besturen aan zet’: Vergroting van de bestuurlijke ruimte voor de schoolbesturen/bestuurder(s).
  • Scenario B, ‘Besturen aan zet voor maatschappelijke opdracht, scholen aan zet voor onderwijskundige vraagstukken’: Herverdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen de schoolleider(s) en de bestuurder(s).
  • Scenario C, ‘Scholen aan zet’: Volledige beslissingsbevoegdheid bij de schoolleider(s).


Wil je meewerken aan de enquête? Graag! Vul deze hier in, het duurt ongeveer 10 minuten

 

Schematische uitleg over de drie scenario's