Schoolleiders willen meer betrokken worden bij beleid

23 juni 2022

Een brede uitvraag onder schoolleiders en de eerste poll van het zogeheten schoolleiderspanel toont aan dat schoolleiders het van belang vinden dat arbeidsvoorwaarden op orde zijn en dat zij zich vertegenwoordigd voelen. De uitvraag vond begin 2022 plaats om input te geven voor een nieuw schoolleidersplatform waar de VO-raad en SRVO het initiatief voor namen.

Gekeken wordt om onder andere de commissie arbeidsvoorwaarden schoolleiders een plek te geven binnen een schoolleidersplatform. Deze commissie adviseert de onderhandelingsdelegatie al over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van schoolleiders in de cao. Op die manier kunnen schoolleiders via het platform laagdrempelig geïnformeerd worden over de zaken die zij belangrijk vinden.

banner voor schoolleidersplatform

Schoolleiders geven ook aan te willen meepraten en -beslissen over de koers, inhoud en uitvoerbaarheid van beleid. Om binnen een schoolleidersplatform tegemoet te komen aan deze vraag zullen we in eerste instantie kijken hoe we daar een plek kunnen creëren waar de schoolleiders die reeds betrokken zijn bij diverse adviserende gremia (waaronder bijvoorbeeld de Adviesraad Schoolleiders en de regiobijenkomsten) hun collega-schoolleiders kunnen informeren en beter zichtbaar en bereikbaar zijn als vertegenwoordiging van de schoolleider.

Dialoog tussen schoolleiders en bestuurders stimuleren

De resultaten van de brede uitvraag geven aan dat de bevraagde schoolleiders de ondersteuning van professionalisering vaak als passief-ondersteunend ervaren van de zijde van het schoolbestuur. Dat wil zeggen dat eigen initiatief van de schoolleider vaak nodig is voor hun professionele ontwikkeling. Het samenspel tussen schoolleiders en hun bestuur, onder andere over relevante leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten van leidinggevenden in de school, is belangrijk. Immers, beide zijn – vanuit hun eigen rol – verantwoordelijk voor goed onderwijs. De VO-raad en SRVO onderzoeken daarom samen met betrokkenen uit de sector op welke wijze we schoolleiders en bestuurders handvatten kunnen bieden om hun samenspel verder te verbeteren.

Schoolleidersplatform in ontwikkeling

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Goed leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en dus hebben schoolleiders een cruciale rol binnen de school – van teamleider tot rector-bestuurder! Begin 2022 namen de VO-raad en SRVO het initiatief voor de ontwikkeling van een platform in dienst van sterk schoolleiderschap. Een jaar lang werken we samen met schoolleiders om dat platform verder vorm te geven.

Schoolleiders legden we in januari en februari 2022 een aantal vragen voor over het gebruik van en de behoeften aan landelijke ondersteuningsfuncties ten aanzien van professionalisering en het register, netwerkvorming, beroepsgroepvorming en belangenbehartiging. In dit brede kwantitatieve onderzoek is door 672 schoolleiders een enquête ingevuld en dit geeft ons handvatten om richting te geven aan een schoolleidersplatform. Verder uitgewerkte ideeën en prototypes die zijn voortgekomen uit dat onderzoek toetsen we weer bij een schoolleiderspanel dat structureel met ons meedenkt. De contouren van een schoolleidersplatform worden zo stap voor stap beter zichtbaar.

Digitale omgeving met content rond het vak schoolleider

Als onderdeel van een schoolleidersplatform zal in ieder geval gewerkt gaan worden aan een digitale omgeving waarin informatie over het uitoefenen van het vak van schoolleider te vinden is, met een initiële focus op: een nieuwsoverzicht met goede zoekfunctie, een kalender met activiteiten voor schoolleiders, praktijkvoorbeelden / inspirerende publicaties. Uit gesprekken met het schoolleiderspanel wordt duidelijk dat vooral de gedachte aan één loket voor alle relevante informatie (een verzamelfunctie) belangrijk is.