Schoolleidersbeurs vanaf eind augustus aan te vragen

11 mei 2023

Schoolleiders kunnen vanaf eind augustus een studiebeurs aanvragen voor een masteropleiding die start vanaf 1 augustus 2023. Voor de beurs is 8 miljoen euro beschikbaar.

Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

Schoolleiders die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO:

  • ze geven onderwijskundig én organisatorisch leiding én dragen personele verantwoordelijkheid in de school;
  • ze hebben een afgeronde HBO-WO opleiding;
  • ze zijn werkzaam en hebben een vast dienstverband bij een door het ministerie van OCW bekostigde school. Bestuurders en mensen die op interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Voor welke opleiding kunt u de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

  • opleidingen die opleiden tot een erkende masterdegree (MA, MSc, of Med)
  • én die NVAO geaccrediteerd zijn;
  • de studielast van de gehele opleiding is minimaal 30 studiepunten (ECTS).
     

Hoogte en duur van de Schoolleidersbeurs-VO

De Schoolleidersbeurs-VO geeft een tegemoetkoming in de opleidingskosten en een tegemoetkoming in de vervangingskosten. De totale tegemoetkoming bedraagt maximaal € 22.500 per 12 maanden. De maximale duur van de beurs is 24 maanden.

Samen met schoolleiders en sociale partners

Samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden zijn de uitgangspunten van de Schoolleidersbeurs-VO bepaald. Het ministerie werkt deze uitgangspunten de komende periode uit in een regeling samen met de sociale partners. Ook wordt er gewerkt aan een digitaal aanvraagportaal. Zodra de regeling en het aanvraagportaal gereed zijn, zullen we u hierover informeren.

Pilotjaar

Het komende schooljaar is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Na de tussentijdse evaluatie wordt bekeken of het nodig is de regeling aan te passen.

Vragen?

Op onze website vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de Schoolleidersbeurs-VO. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info@schoolleidersbeursvo.nl of bel ons op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur: 070 - 376 59 86.