Schoolleidersbeurs-VO: regeling is vastgesteld, oriënteer je alvast!

21 juni 2023

Sociale partners hebben de regeling Schoolleidersbeurs-VO vastgesteld, bedoeld voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die zich verder willen ontwikkelen en willen investeren in hun professionele groei. Het aanvraagportaal zal 1 september 2023 geopend worden voor geaccrediteerde masteropleidingen die starten (of zijn gestart) vanaf 1 augustus 2023. We raden schoolleiders dus aan om de huidige tijd te gebruiken om zich te oriënteren.

De regeling Schoolleidersbeurs-VO bevat alle belangrijke informatie en details over de beurs, zoals wie een beurs kan aanvragen, welke opleidingen in aanmerking komen en de hoogte en uitbetaling van de beurs. In de regeling staat ook beschreven hoe je als schoolleider de Schoolleidersbeurs-VO kunt aanvragen.
 

Aanvragen vanaf eind augustus voor opleidingen die starten vanaf 1 augustus

VOION is momenteel bezig met het ontwikkelen van het aanvraagportaal. We raden je als schoolleider dus aan om deze tijd te gebruiken om je te oriënteren op een geschikte opleiding, zodat je klaar bent om je aanvraag in te dienen zodra het portaal beschikbaar is. Door op tijd te beginnen, kun je mogelijk al in augustus starten met de opleiding van jouw keuze, want je kunt dan voor masteropleidingen die starten vanaf 1 augustus 2023 een aanvraag indienen voor de Schoolleidersbeurs-VO.

 

Belangrijkste aspecten uit de regeling

Voor wie?

  • Alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs, die onderwijskundig én organisatorisch leidinggeven én personele verantwoordelijkheid dragen in de school, kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO.
  • Je hebt als schoolleider in het voortgezet onderwijs minimaal een hbo/wo-bacheloropleiding afgerond en je bent werkzaam en in vaste dienst bij een door OCW bekostigde school in het voortgezet onderwijs in Nederland.
  • Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.


Welke opleidingen?

  • Je kunt de Schoolleidersbeurs-VO alleen krijgen voor een masteropleiding die tot een erkend diploma of masterdegree leidt en NVAO geaccrediteerd is. Wil je weten of de door jou gekozen opleiding voldoet aan deze voorwaarden? Kijk dan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register).
  • De opleiding is substantieel (minimaal 30 ECTS voor de gehele opleiding).
  • Je kunt geen Schoolleidersbeurs-VO krijgen voor een pre-master, masterclass, losse module of korte cursus/vaardigheidstraining, ook vallen in-company trainingen niet onder de Schoolleidersbeurs-VO.


Wat wordt er vergoed?

  • De Schoolleidersbeurs-VO is een tegemoetkoming in de kosten voor het volgen van een master en de daarvoor benodigde vervangingskosten voor een periode van maximaal 24 maanden en een maximaal bedrag van in totaal € 45.000. De tegemoetkoming bedraagt per 12 maanden maximaal € 22.500 en kan ten hoogste tweemaal worden toegekend.

 

VO-raad blij met extra ruimte voor professionalisering

De VO-raad is blij met de ontwikkeling van de Schoolleidersbeurs-VO, waardoor meer schoolleiders in de gelegenheid zullen zijn om een gedegen opleiding naar keuze te kunnen volgen. Juist het investeren in kennis kan het vak aantrekkelijker maken en het aanzien verhogen, zoals bleek uit de workshop 'De Staat van de Schoolleider' tijdens het congres De Staat van het Onderwijs in mei 2023.

1 / 0