Sectoren slaan handen ineen voor Platform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

10 oktober 2019

Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs, hebben vijf kennisorganisaties uit verschillende sectoren een ‘Platform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ gelanceerd. Dit kennis- en innovatieplatform wil instellingen en organisaties uit de sectoren onderwijs, sport, zorg en monumenten/musea helpen bij de verduurzaming van hun huisvesting.

Het platform komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Het doel is om in 2030 te komen tot 49% minder CO2 ten opzichte van 1990. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen. 

Kennis vergroten en innovatie bevorderen

TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk de kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen, handreikingen, tools en kennis (door)ontwikkelen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovaties en zal informatie hierover delen.

De ondersteuning voor de onderwijssector wordt opgepakt door Kenniscentrum Ruimte-OK. Zij zullen op hun website informeren over de beschikbare ondersteuning en deze waar nodig doorvertalen naar het po en vo. 

Het ondersteuningsprogramma is nog in ontwikkeling. Heeft u direct al vragen of ondersteuning nodig? Kijk dan op de website Ruimte-ok.nl of neem contact op via info@ruimte-ok.nl of 085 - 303 26 02.

Het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van BZK, VWS en OCW. Het platform is actief tot 2030. De VO-raad blijft betrokken bij (de activiteiten van) het platform via Ruimte-OK.