Sectorraden: betere uitwerking inburgeringswet voor jonge statushouders nodig

28 september 2021

De Wet Inburgering heeft grote gevolgen voor 18-jarige statushouders die praktijkonderwijs volgen of op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten met als uitstroomprofiel Arbeid/Dagbesteding. De PO-Raad, VO-raad, Sectorraad praktijkonderwijs en Sectorraad gespecialiseerd onderwijs vragen minister Koolmees (Sociale Zaken) in een brief om de oude wet beter af te ronden voor deze groep, en de nieuwe wet beter uit te werken.

Door een administratieve fout blijken deze jongeren ten onrechte een ontheffing te hebben gehad voor de inburgeringsplicht. Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering krijgen jonge statushouders die bijna 18 worden een brief waarin ze moeten voldoen aan de inburgeringseis. Voor deze leerlingen, die op basis van hun IQ de inburgeringsexamens vaak niet zullen halen, is er niets geregeld op het gebied van financiën of extra begeleiding. De sectorraden verwachten dat deze brief bij de betreffende leerlingen veel onrust zal geven, met als risico dat ze zullen stoppen met hun opleiding omdat ze al het nodige hebben meegemaakt.

De VO-raad vraagt minister Koolmees in de brief om met meer mededogen en coulance om te gaan met deze kleine groep jongeren. In het mbo zijn al mooie routes afgesproken waarbij onderwijs en inburgering zijn verweven. De sectorraden gaan graag in overleg met de minister over of zo’n zelfde route mogelijk is voor leerlingen in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van internationale schakelklassen.