Sectorraden committeren zich aan de realisatie van een kennisinfrastructuur

12 juli 2018

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben zich eind juni verbonden aan de realisatie van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met behulp van onderzoek en kennisintensieve innovatie. De initiatiefnemers willen gezamenlijk de werelden van onderzoek en onderwijs nauwer met elkaar verbinden. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de groeiende behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ en een betere ontsluiting van bestaande kennis.

Samenwerking tussen en over de sectoren heen

Op de bijeenkomst spraken ruim 80 lectoren, leraren, hoogleraren, onderzoekscoördinatoren, schoolbestuurders en directeuren uit het po en vo over het belang van een kennisinfrastructuur en research & development (R&D) voor het onderwijs. De kick-off van de bijeenkomst was de ondertekening van het convenant door de vertegenwoordigers van de onderwijssectoren. 

V.l.n.r.: Hein van Asseldonk (VO-raad), John van der Vegt (MBO Raad), Anko van Hoepen (PO-Raad), Han van Krieken (VSNU) en Nienke Meijer (VH). Foto: Jelle IJntema.

Nienke Meijer van de Vereniging Hogescholen benadrukte het belang van gezamenlijk optrekken. "Het is juist belangrijk dat we dit niet afzonderlijk doen maar tussen én over de sectoren heen”. De aanwezigen gingen dan ook in groepen uiteen om ervaringen en goede voorbeelden te delen over verschillende onderwerpen die nauw aansluiten op de kennisinfrastructuur. Denk aan de werkplaatsen onderwijsonderzoek, waar scholen uit het primair of voortgezet onderwijs samen met universiteiten en hogescholen onderzoek doen, de Kennisrotonde (online loket voor vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk), het gebruik van datateams en de Research & Development agenda voor het funderend onderwijs. Ook is er gesproken over de ambities, het beoogde resultaat, het aansluiten van bestaande of nieuwe initiatieven en wat er nodig is om de kennisinfrastructuur te realiseren.

Naar een plan van aanpak

In de tweede helft van 2018 werken de sectorraden de ideeën uit in een plan van aanpak. Dit plan wordt gepresenteerd op de R&D top begin 2019, die is bedoeld voor betrokkenen uit alle onderwijssectoren. De sectorraden willen het plan van aanpak daar aan minister Slob en minister Van Engelshoven overhandigen.

Op de bijeenkomst van eind juni overhandigde Nienke Meijer de uitnodiging voor de ministers aan Fons Dingelstad, directeur Kennis van het ministerie van OCW. De sectorraden kijken uit naar de komst van de ministers op de R&D-top 2019 (datum en locatie volgen nog).