Sectorraden: maak maatwerktraject taalonderwijs mogelijk voor moeilijke lerende jonge statushouders

05 juli 2022

Maak een maatwerktraject mogelijk voor moeilijk lerende jonge statushouders die met de nieuwe inburgeringswet nu – na het isk en een aantal jaar praktijkonderwijs of vso met veel aandacht voor taal – vanuit hun inburgeringsplicht nog eens 800 uur NT2-taalonderwijs moeten volgen, terwijl ze al aan het maximum van hun kunnen op dit vlak zitten. Hiervoor pleiten de VO-raad, sectorraad GO en sectorraad Praktijkonderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat van 6 juli over de inburgeringswet.

Jongeren met een zeer beperkte leerbaarheid worden normaal gesproken vanuit het praktijkonderwijs of vso begeleid naar de arbeidsmarkt, beschermd werk of dagbesteding. Jonge statushouders krijgen echter nadat ze het isk en het praktijkonderwijs of vso gevolgd hebben, te maken met de inburgeringsplicht en worden geplaatst in de zogenaamde Z-route. Deze route bestaat uit 800 uur participatie (via baan of dagbesteding) en uit 800 uur erkend NT2-onderwijs. De betreffende jongeren hebben echter via de isk en daarna het praktijkonderwijs of vso al veel taalonderwijs gekregen en hebben vaak hun maximale capaciteit hierin al bereikt. Het heeft dan geen meerwaarde om hierna nog 800 uur taalonderwijs te volgen. Over het algemeen heeft de gemeente bij haar inkoopbeleid ook geen rekening gehouden met deze doelgroep, dus volgen zij een programma dat voor hele andere mensen is ingericht. Tenslotte is het volgen van 800 uur taalonderwijs en forse belasting voor de jongere, omdat dit naast hun dagbesteding moet. Het werkt dus contraproductief.

De sectorraden pleiten er daarom voor dat bij de betreffende groep jongeren de onderwijsuren gevolgd tijdens isk, pro of vso worden erkend als uren NT2 die verplicht zijn bij de Z-route. Dit op dezelfde basis als de groep jonge nieuwkomers die onder de WI2013 vrijgesteld worden van de 600 uur taalonderwijs ten behoeve van de AGI-ontheffing.  Zo krijgen ook deze jongeren na afloop van hun scholingstraject de kans op een doorlopende route naar (betaalde) arbeid of dagbesteding, en voorkomen we dat ineffectief onderwijs wordt gegeven.