Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’ aan ministers van onderwijs

28 november 2019

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden vandaag het advies ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Slob en minister Van Engelshoven (Onderwijs) gepresenteerd.

overhandigingsmoment met beide bewindslieden van OCW

Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Deze agenda is eerder dit jaar door de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU gelanceerd en is een pleidooi voor een effectieve en duurzame kennisinfrastructuur. Uitgangspunten van ‘Slimme Verbindingen’ zijn dat kennis uit onderzoek voor het onderwijs toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar is en dat er meer onderzoek plaatsvindt naar vraagstukken uit het onderwijs. Dit vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en andere relevante partijen. Het rapport ‘Slimme Verbindingen’ bevat een advies voor het realiseren van acht verbindingen tussen bestaande initiatieven, structuren, netwerken en digitale voorzieningen.

Zodra de stem van de scholen binnen het onderwijsonderzoek wordt vergroot zal de opgedane kennis beter toepasbaar zijn en wordt de innovatiekracht vergroot.

Hein van Asseldonk Vicevoorzitter VO-raad

Volgens vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk pakt ’Slimme verbindingen’ de uitdaging op om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk tot stand te brengen.“Zodra de stem van de scholen binnen het onderwijsonderzoek wordt vergroot zal de opgedane kennis beter toepasbaar zijn en wordt de innovatiekracht vergroot.”

NRO als kennisknooppunt

‘Slimme Verbindingen’ laat zien dat er een zogenoemd kennisknooppunt nodig is om activiteiten te bewaken, te coördineren en uit te voeren. Een belangrijke rol die in het advies aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is toegewezen. Taken van het kennisknooppunt zijn onder andere dat onderzoek uitgevoerd wordt op basis van vraagstukken uit het onderwijs, bestaande kennis vindbaar en toegankelijk is, versnippering van kennis wordt tegengaan en dat er een landelijke kennisagenda komt met daarin de prioriteiten voor het onderwijsonderzoek.

Vervolg

De VO-raad zal de komende tijd inventariseren wat de mogelijkheden zijn om regionale kennisnetwerken op te zetten die de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken. Daarbij is het wenselijk om aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals de partnerschappen van Samen Opleiden en Professionaliseren. Daarnaast zal de VO-raad de komende maanden het gesprek voeren over hoe wij de adviezen een plaats kunnen geven binnen de vereniging en zal de raad in gesprek gaan met het NRO over de gewenste vervolgstappen ten behoeve van de ontwikkeling van het kennisknooppunt.