SIVON in gesprek met Magister over prijsverhoging

18 juni 2020

SIVON is in gesprek met Magister over de aangekondigde prijsverhoging van ongeveer 30 procent vanaf het schooljaar 2020/2021. De prijsverhoging trekt ook de aandacht van de Tweede Kamer. In het onderwijs en coronadebat van 17 juni 2020 sprak Kamerlid Van Meenen (D66) zijn verbazing uit over de prijsverhoging. In antwoord daarop riep minister Slob schoolbesturen op zich aan te sluiten bij de actie van SIVON.

Eind april hebben schoolbesturen in het voortgezet onderwijs een brief ontvangen van Iddink Group over de prijsstelling van Magister. Iddink Group maakte bekend dat de prijzen voor Magister per schooljaar 2020/2021 flink worden verhoogd. De prijs voor het administratiesysteem met roosters, cijfers, opdrachten en digitale leermiddelen stijgt met ongeveer dertig procent naar € 22,49 per leerling per jaar. Gezien het marktaandeel van Magister (70 -80%) betreft deze prijsverhoging op sectorniveau enkele miljoenen euro’s per jaar.

Nadat verschillende schoolbesturen hierover aan de bel trokken bij VO-raad en bij inkoopcoöperatie SIVON, is SIVON het gesprek aangegaan met Magister over de prijsverhoging. Via een brief heeft de VO-raad zijn leden opgeroepen zich bij de actie van SIVON aan te sluiten. Inmiddels hebben meer dan 125 schoolbesturen zich bij de actie van SIVON aangesloten.

Omdat het gesprek tussen SIVON en Magister over de prijsverhoging nog loopt, kunnen besturen zich daar nog steeds bij aansluiten. De VO-raad roept zijn leden op om zich bij de actie van SIVON aan te melden wanneer zij dat nog niet hebben gedaan. Door als collectief op te trekken tegen deze prijsverhoging, kunnen onder de beste voorwaarden afspraken worden gemaakt over de prijsstelling van Magister.