SLO onderzoekt vakkenstructuur wiskunde in bovenbouw havo/vwo

26 november 2020

De SLO, als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, en de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren, zetten onder schoolleiders een enquête uit over de vakkenstructuur van het vak wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo.

In opdracht van het ministerie van OCW verkennen ze of er varianten van de huidige vakkenstructuur wenselijk of mogelijk zijn van het vak wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. De enquête staat open tot 13 december.

In 2015 zijn via nieuwe examenprogramma’s de inhouden van de verschillende wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo vernieuwd. Bij die vernieuwing is de vakkenstructuur ongemoeid gelaten. Het onderwijsveld stelt nu de vraag of het mogelijk is om ook in de vakkenstructuur wijzigingen aan te brengen. Zie bijvoorbeeld de publicatie Wiskunde in het voortgezet onderwijs (NVvW). De verkenning moet leiden tot verschillende typeringen voor de vakkenstructuur.