SLO publiceert gespreksleidraad 'Keuzes in curriculum'

14 mei 2020

De afgelopen maanden zijn scholen - door het afstandsonderwijs - gedwongen om goed na te denken over de inhoud van het onderwijsprogramma. Wat zijn - in deze bijzondere context - de juiste leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten? Wat is er nodig met het oog op een goede doorlopende leerlijn? Wat heeft prioriteit en wat kan eventueel vervallen? SLO heeft op verzoek van de VO-raad een gespreksleidraad opgesteld die helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in het onderwijsprogramma. Er is ook een wordversie van de leidraad beschikbaar om het stappenplan voor uw eigen situatie in te vullen.

Het maken van keuzes in het curriculum sluit aan bij het advies dat de VO-raad en de onderwijsbonden in het voorlopige protocol heropening scholen hebben gedaan om het onderwijs in de coronacontext te beperken tot de kern van alle vakken.

Specifieke hulp

Heeft u naar aanleiding van deze leidraad behoefte aan specifieke hulp? Mail uw vraag naar hulpbijcurriculum@slo.nl om samen met een vakexpert van SLO te sparren over welke leerstof aangeboden moet worden en wat weggelaten kan worden.