SLO zoekt leraren en vakexperts voor actualisatie kerndoelen

24 april 2023

SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, zoekt leraren en vakexperts om de kerndoelen te actualiseren. Aanmelden kan tot vrijdag 26 mei 2023 bij SLO.

Wat moeten leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennen, kunnen en ervaren als het gaat om bewegen & sport, mens & natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur en moderne vreemde talen? SLO zoekt leraren en vakexperts die meewerken aan de actualisatie van deze vijf leergebieden

Actualisatie kerndoelen 

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. 

Wat ga je doen? 

In elk team zitten leraren en vakexperts. De leiding is in handen van een procesregisseur. Daarnaast zitten er in elk team twee curriculumexperts die werkzaam zijn bij SLO. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In twaalf maanden werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied. 

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens tijdens de zogenaamde fase van beproeven, op bruikbaarheid (uitvoerbaarheid) worden geëvalueerd in de schoolpraktijk. 

SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De ontwikkeling verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Meer informatie 

Meer informatie en aanmelden kan op de website van SLO.