Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

06 april 2020

Schoolleiders en teamleiders kunnen nu op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is een speciale groep opgezet binnen het platform.

De huidige coronacrisis stelt naast leraren ook schoolleiders voor uitdagingen. Er moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van bijvoorbeeld (online) toetsen, personeelsbeleid en het volgen van leerlingen. Maar hoe doe je dat? Schoolleiders geven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen met collega’s.

Om dit te faciliteren heeft Edualdo - het platform voor online uitwisseling van kennis en ervaring door leraren - een nieuwe groep aangemaakt speciaal voor schoolleiders en teamleiders. Zij kunnen hier hun vragen kwijt en ervaringen uitwisselen. De groep is besloten en dus alleen zichtbaar voor schoolleiders die een Edualdo-account hebben.

Praat direct mee

Alle schoolleiders en teamleiders zijn van harte welkom. Een gratis account aanmaken kan via deze link: u geeft uw naam op, de naam van de school waar u werkt en uw mailadres. Vervolgens ontvangt u per mail een bevestigingslink die toegang geeft tot de besloten groep voor schoolleiders. U kunt direct meepraten!

Ronald Schaeffer, schoolleider Corlaer Lyceum: “Edualdo.nl helpt de flexibiliteit van de schoolorganisatie te vergroten, omdat je in korte tijd antwoorden krijgt waar je anders langer op zou wachten.”

Achtergrond Edualdo

Edualdo is in 2018 ontstaan vanuit de behoefte van leraren om kennis uit te wisselen, ook met collega’s van buiten de eigen school. Schoolinfo heeft samen met leraren het kennisplatform ontwikkeld en inmiddels zijn er ruim 1.300 leraren uit zowel primair als voortgezet onderwijs actief.
 
Het ministerie van OCW, de VO-raad en de PO-Raad zijn partners van Edualdo.

Vragen?

Heeft u vragen over Edualdo? Neem dan contact op via info@edualdo.nl of 030 – 232 4890.