Stappenplan voor samenhangende aanpak corona-steunpakketten jeugd

15 juni 2021

Voor gemeenten en scholen zijn diverse steunpakketten beschikbaar – waaronder het Nationaal Programma Onderwijs - om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren op te vangen. Als school is het belangrijk om (eventueel via het schoolbestuur of samenwerkingsverband) contact te zoeken met de gemeente om gezamenlijk tot een goede, samenhangende aanpak voor de besteding van deze middelen te komen. In een nieuw stappenplan van het Nationaal Jeugdinstituut (NJi) vinden scholen en gemeenten handvatten hiervoor.

Bij het vrijmaken van de middelen is de intentie uitgesproken dat bij de besteding waar mogelijk samenwerking wordt gezocht tussen gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders. Met een doelgerichte en samenhangende aanpak hebben initiatieven en interventies de meeste meerwaarde en een duurzaam effect.

Het stappenplan van het NJi helpt scholen en gemeenten om de krachten te bundelen; om de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet, samenhangend plan en dit ook samen uit te voeren, en zo duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren. Hierbij is er ook specifiek aandacht voor het betrekken van jongeren en ouders.


Webinars

De VNG en het NJi organiseren op 24 juni en 8 september aanstaande twee webinars over een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs voor de steunpakketten voor de jeugd
 

Terugkijken online netwerkbijeenkomst 'Herstel en perspectief voor jeugd na corona'
Op 16 juni organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs de online netwerkbijeenkomst ‘Herstel en perspectief voor jeugd na corona’. Hierbij vertelden onder meer twee regio’s over hun ervaring met het bundelen van krachten van samenwerkingsverbanden en gemeenten.
Bekijk het webinar terug op de website van het Steunpunt.