Start onderhandelingen nieuwe cao

11 oktober 2017

Op dinsdagochtend 10 oktober 2017 zijn de onderhandelingen met de onderwijsvakbonden gestart over een nieuwe cao. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van de wederzijdse inzet. Van beide kanten zijn de voorstellen toegelicht en verduidelijkende vragen beantwoord. Het overleg wordt voortgezet op 31 oktober 2017.

De VO-raad heeft de vakorganisaties een inzetbrief met bijbehorende voorstellen voorgelegd. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen na een uitgebreide consultatie van de leden, onder andere tijdens de drie regionale ledenbijeenkomsten in mei en juni. 

De inzet VO-raad sluit aan bij de door de leden geuite wens voor bewegingsruimte van eigen schoolbeleid. Om daarmee zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale omstandigheden, voorkeuren en talenten van individuele docenten, schoolleiders en ondersteunende medewerkers.

De onderwijsbonden zetten vooral in op inkomensverbetering, aanpak werkdruk en verruiming van scholingsmogelijkheden. De voorstellen van de onderwijsbonden kunt u vinden op de websites van de AObCNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid.