Start overleg voor nieuwe CAO-VO 2022

03 februari 2022

Op 7 en 8 februari start de VO-raad het overleg over een nieuwe cao met de onderwijsbonden. Dat gebeurt dit keer niet met uitgebreide inzet- en voorstellenbrieven maar met de opbrengst van het flankerend traject als input voor de onderhandelingen. In het afgelopen jaar hebben zo’n 60 bestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteund personeel zich in een intensief traject uitgesproken over onder andere de arbeidsverhoudingen, taakbeleid en werkdrukverlichting.

Het kernwoord in het flankerend traject was dialoog. De dialoog als instrument om verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder te krijgen, vertrouwen en samenwerking te bevorderen en afspraken te maken die hierbij passen. Concreet is dat onder meer vertaald in het advies om scholen meer ruimte te geven om samen met het personeel vorm en inhoud te geven aan het taakbeleid. Al dan niet met terugvalopties als dat niet lukt.

Aanvullend hierbij was de aanbeveling om te investeren in de dialoog. Dat gaat om het in staat stellen van schoolleiders, docenten, OOP om de dialoog te kunnen voeren en scholen te helpen om daarin verder te komen.  Andere interessante punten uit het Flankerend traject zijn de nadruk op professionalisering, aandacht voor de positie van schoolleiders en voorstellen voor het persoonlijk budget/ duurzame inzetbaarheid.  

De huidige cao met een looptijd tot 1 januari 2022 is door geen van de cao-partijen opgezegd. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2022, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.