Startfoto ‘Onderwijs voor jongeren in de JeugdzorgPlus’ aangeboden

19 december 2022

Een aantal regioregisseurs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen bij de JeugdzorgPlus-voorzieningen (residentiële jeugdzorg) en de gevolgen hiervan voor betrokken scholen en samenwerkingsverbanden als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan de jongeren in deze voorzieningen. Hun bevindingen zijn samengevat in een 'Startfoto’, die op 16 december jl. is aangeboden aan het ministerie van OCW.

 Momenteel vindt een transitie plaats bij de JeugdzorgPlus. Het aantal plaatsingen in gesloten JeugdzorgPlus-instellingen is fors gedaald en zal nog verder dalen, jongeren zullen ambulant begeleid worden of behandeld worden in kleinschalige woonvoorzieningen. Dit heeft ook gevolgen voor een aantal swv’en en scholen die zijn aangesloten bij JeugdzorgPlus-instellingen en het onderwijs dat aan deze jongeren wordt geboden.

Om de samenhang in de regionale ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen en landelijk te monitoren heeft de VO-raad - in opdracht van OCW en in nauwe samenspraak met VWS - het project ‘Regioregisseurs Residentieel Onderwijs’ in het leven geroepen. Binnen dit project hebben vier zelfstandige regioregisseurs vanaf januari 2022 in zes regio’s onderzoek gedaan: wat zijn de ontwikkelingen in deze regio(‘s) bij de residentiële instellingen en wat betekende dit voor het bijbehorende onderwijs?

De bevindingen van het projectteam zijn samengevat in een 'Startfoto Residentieel Onderwijs bij JeugdzorgPlus-voorzieningen’. Op bovenstaande foto wordt deze startfoto door de vier regioregisseurs overhandigd aan Volkert Zaal van het ministerie van OCW.

Met behulp van deze startfoto organiseren de regisseurs in 2023 bijeenkomsten met het onderwijs (scholen en samenwerkingsverbanden), gemeentes en jeugdhulpinstellingen. Hierbij worden de ontwikkelingen in de betreffende regio's gesproken en wordt input opgehaald voor het vervolg: het opstellen van plannen om het onderwijs aan deze doelgroep goed vorm te (blijven) geven. Het project loopt tot 1 september 2023.

Via residentieelonderwijs@vo-raad.nl kan contact worden opgenomen met de regioregisseurs.