Startonderzoek naar inclusiever onderwijs po en v(s)o

15 oktober 2020

Praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs vraagt schoolbestuurders en -leiders uit primair en voortgezet onderwijs mee te werken aan een onderzoek naar scholen die al inclusiever onderwijs in de praktijk brengen of van plan zijn dat te doen.

Het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) doet in opdracht van het praktijkplatform een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment al inclusiever onderwijs hebben. Dit doen ze niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland, maar ook om op te sporen welke zaken aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van het inclusiever maken van het onderwijs. 

De vragenlijst is bedoeld voor scholen die al inclusiever onderwijs in praktijk brengen, bezig zijn om het onderwijs inclusiever te maken of daar onlangs voor hebben gekozen. Ook als uw school zich niet aanmerkt als inclusief of inclusiever, maar wel steeds minder leerlingen naar gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen verwijst, kunt u de vragenlijst invullen. Meedoen kost ongeveer 20 minuten. 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ondersteuningsprogramma van praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs. Hiermee wordt het beschikbaar voor scholen/besturen en het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad.

Aanmelden voor 30 oktober

Als u wilt meewerken aan dit onderzoek, meld u dan voor 30 oktober aan via survey@ncoj.nl en vermeld in uw e-mail: 

  • naam en adres van de school;
  • naam en e-mail van de contactpersoon van de school;
  • welk onderwijs wordt verzorgd (po of vo). 

In november ontvangt de school de link naar de online vragenlijst.