Startsubsidie voor kwartiermakers beroepsvereniging leraren vo

22 december 2021

Minister Slob heeft in een Kamerbrief aangekondigd een initiatief tot beroepsgroepvorming van leraren in het voortgezet onderwijs financieel te willen steunen middels een startsubsidie.

Eerder gebeurde dit in het primair onderwijs, voor het Lerarencollectief PO. De financiële ondersteuning is beschikbaar voor tenminste één jaar. 

De minister heeft zijn besluit gemotiveerd door te verwijzen naar het belang dat hij hecht aan beroepsgroepsvorming voor en door leraren. Een aantal leraren uit het vo zal - vanuit de bestaande beroepsorganisatie Lerarencollectief - als kwartiermaker gaan werken aan de stappen die nodig zijn om dat ook na 2022 op meer structurele wijze te kunnen blijven doen. Hierbij worden andere leraren uit het vo betrokken.

De VO-raad hecht waarde aan leraren die op landelijk niveau betrokken zijn bij het onderwijs(beleid), en zal de ontwikkelingen dan ook met interesse volgen.