Steeds meer inspirerende voorbeelden van passend onderwijs

15 november 2017

Na drie jaar passend onderwijs is het een goed moment om de balans op te maken. Waar staan we nu en waar richten we ons op in de nabije toekomst? Een van de conclusies is dat professionals uit het (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en gemeenten elkaar in toenemende mate gevonden hebben om passend onderwijs samen vorm te geven.

Dat daar inmiddels talloze mooie praktijkvoorbeelden van te geven zijn, bleek al uit de uitgave Verrassend Passend uit 2016; een boek waarin samenwerkingsverbanden en scholen verslag doen van hun beleid, activiteiten en ervaringen op het gebied van passend onderwijs.

Begin december volgt dan ook het vervolg van Verrassend Passend: een tweede serie met inspirerende verhalen waaruit blijkt dat er al veel grote stappen zijn gezet op dit gebied. En niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en de jeugdzorg.

Bent u geïnteresseerd in deze gezamenlijke uitgave is van de VO-raad, de PO-Raad, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO)? Vul dan het bestelformulier in en u ontvangt het boek begin december gratis thuis, of lees alvast drie van de dertig interviews met bevlogen mensen die allen hetzelfde nastreven: passend onderwijs voor iedere leerling.