Stichting van het onderwijs: oproep Kamer voor onderzoek functiebeschrijvingen en -waardering onnodig

27 september 2018

De Stichting van het onderwijs ziet op dit moment geen heil in een vervolgonderzoek naar de functiebeschrijvingen en functiewaarderingen in het onderwijs. Zo'n onderzoek zal namelijk geen nieuwe of andere inzichten geven. Dat schrijven de werkgeversorganisaties en vakbonden verenigd in de Stichting van het onderwijs aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer verzocht de Stichting via een motie om een intersectoraal functiewaarderingstraject voor de lesgevende functies in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs op te zetten. Daarbij constateren de Kamerleden dat het goed is een systeem van functiewaarderingen periodiek tegen het licht te houden. Gezien de complexiteit van het vraagstuk wil de Stichting van het onderwijs graag met de Tweede Kamer in gesprek om een verdere toelichting te geven op het gebruikte functiewaarderingssysteem in de verschillende onderwijssectoren.

Passende beloning

De sociale partners willen tot slot benadrukken dat in deze tijden van personeelstekorten zichtbaar wordt hoe belangrijk het is om als sectoren te blijven werken aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Daarbij hoort ook een passende beloning. Onrust over de beloning in de onderwijssector is onder andere ontstaan door de nullijn in voorgaande jaren, waarin het kabinet heeft bezuinigd door de middelen voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling vanuit de referentiesystematiek jarenlang niet toe te kennen.