Stichting van het Onderwijs staat achter het PO-front: investeer meer in onderwijs!

13 juni 2017

De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs staan achter de oproep van het PO-front: investeringen zijn nu nodig voor goed primair onderwijs! Onderwijs is het fundament onder onze samenleving en economie. Daar moeten we structureel in investeren vindt de stichting.

“Deze noodkreet van het PO-front sluit aan op het Zes-puntenplan dat de Stichting begin dit jaar lanceerde”, zegt Paul Rosenmöller namens de Stichting van het Onderwijs. “Ook toen gaven we het signaal af: het is voor het onderwijs steeds moeilijker om voldoende, bevoegde en bekwame docenten voor de klas te krijgen. We hebben nu al te maken met lerarentekorten in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Als er niets gebeurt, dan nemen de tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de andere onderwijssectoren voordoen. De samenleving moet daarom blijven investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van een loopbaan in het onderwijs. Dat begint bij docenten een salaris te bieden dat past bij de uitdagende baan die ze hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan te pakken.”

Zes-puntenplan

De Stichting van het Onderwijs werkte in februari haar visie op een toekomstbestendig onderwijs uit in een Zes-puntenplan. En is daarover in debat gegaan met politieke partijen tijdens haar verkiezingsdebat. Deze punten - voor het primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs - zijn:

1.    Vroeg beginnen
2.    Flexibiliteit voor meer samenwerking
3.    Leven lang ontwikkelen
4.    Aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs
5.    Samenwerking met lerarenopleidingen
6.    Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek

Download het Zes-puntenplan van de Stichting van het Onderwijs.

Het bestuur van de Stichting van het Onderwijs bestaat uit de voorzitters/bestuurders van de tien grootste sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs: PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV. Paul Rosenmöller is voorzitter van de stichting.