Strategisch Kader VO-raad 2025 online

17 december 2019

Het op 27 november 2019 vastgestelde Strategisch Kader 2020-2025 staat online. Op de ALV van de VO-raad koos de vereniging om met volle kracht verder te werken aan de ambities van de sector, zoals die in het Sectorakkoord zijn opgenomen. Daarnaast zijn de speerpunten: onderlinge betrokkenheid, leren van en met elkaar en samenwerking met alle partners in het onderwijsveld.

Het Strategisch Kader 2020 - 2025 geeft inzicht in de strategische doelen die de VO-raad wil bereiken en de strategie die de vereniging daarbij volgt. Uit dit meerjarige kader worden de activiteiten voor 2020 en verder gedestilleerd in de vorm van jaarplannen. Het Kader is tot stand gekomen na een serie gesprekken met bestuurders en schoolleiders die lid zijn van themacommissies, de Adviesraad Schoolleiders en de Ledenadviesraad.

De ambities die de sector heeft, en die het uitgangspunt vormen van het in 2018 geactualiseerde Sectorakkoord, blijven ook de komende jaren recht overeind staan. Dan gaat het om:

  • Uitdagend onderwijs voor elke leerling;
  • Eigentijdse voorzieningen;
  • Brede vorming voor alle leerlingen;
  • Partnerschap in de regio;
  • Scholen als lerende organisaties;
  • Toekomstbestendigheid organiseren, en;
  • Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.
     

Net als het onderwijs is ook de vereniging VO-raad voortdurend in ontwikkeling en beweging. Daarom kijkt de VO-raad goed naar zijn rol en positie, en legt hij waar nodig nieuwe accenten.