Streaming van lessen bij heropening scholen

01 mei 2020

Het voornemen is dat de vo-scholen vanaf 2 juni weer open zullen gaan. Dat zal echter niet vanaf het begin volledig zijn; in ieder geval tot de zomervakantie zullen leerlingen afwisselend op school en op afstand les krijgen. Scholen werken momenteel verschillende onderwijsvormen uit die rekening houden met verdeelde fysieke aanwezigheid van leerlingen.

Eén van de opties is om lessen te livestreamen, waardoor leerlingen thuis en in de klas gelijktijdig hetzelfde onderwijs krijgen. Op vo.lesopafstand.nl leest u wat u moet doen om deze vorm van onderwijs technisch mogelijk te maken.

Een inventarisatie van de coöperatie SIVON en stichting Kennisnet leert dat scholen drie zaken op orde moeten hebben om lessen te kunnen livestreamen: een internetverbinding, een platform dat livestreaming ondersteunt en camera’s.

Internet

Wanneer scholen niet beschikken over een internetverbinding die livestreaming ondersteunt, dan kan het bestuur bij SIVON de dienst veilig internet afnemen.

Platform

Kennisnet raadt aan om bij livestreaming zoveel mogelijk gebruik te maken van platformen die reeds bekend zijn binnen de school. De meest gebruikte platformen in het VO – Office365 en G-Suite for Education – maken het mogelijk om lessen te livestreamen. Daarnaast zijn er andere platformen die livestreaming ondersteunen. Via lesopafstand.nl leest u welke platformen livestreaming ondersteunen.

Camera’s

Voor de aanschaf van camera’s kunt u zich wenden tot uw ICT-leverancier. Daarnaast kunnen zij u ondersteunen bij de implementatie van livestreaming.

Hulp bij inkoop

Op basis van hun inventarisatie komen SIVON en Kennisnet tot de conclusie dat het voor het voortgezet onderwijs niet noodzakelijk is om een gezamenlijk inkooptraject voor livestreaming te starten. De meeste VO-scholen beschikken over voldoende bandbreedte om te kunnen livestreamen, alsmede over een platform dat livestreaming ondersteunt. Camera’s kunnen – wanneer een school daar behoefte aan heeft – eenvoudig worden ingekocht bij de ict-leverancier van een school.

De VO-raad roept leden op het te melden wanneer zij wel behoefte hebben aan gezamenlijke inkoop. Bij voldoende vraag zal de VO-raad met SIVON in gesprek treden over een inkooptraject voor besturen uit het voortgezet onderwijs.

U kunt u bericht sturen aan: roelvanhulten@vo-raad.nl