Subsidie aan te vragen voor versterken basisvaardigheden ouders

07 februari 2024

Tot en met 29 februari kunnen scholen vanuit het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het versterken van de basisvaardigheden van (laaggeletterde) ouders.

De gedachte hierachter is dat dit de educatieve thuisomgeving versterkt, juist voor die leerlingen die nog niet in een dergelijke omgeving opgroeien. Zo zullen hun ouders hen beter kunnen helpen op het vlak van taal, rekenen en digitale vaardigheden en komen leerlingen thuis bijvoorbeeld meer met (rijke) taal in aanraking. Deze groep leerlingen krijgt hierdoor meer kansen om hun basisvaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast leidt investeren in de basisvaardigheden van ouders vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school en een hogere betrokkenheid van ouders. De subsidieregeling draagt zo ook bij aan kansengelijkheid.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen – samen met ten minste twee andere partijen – subsidie aanvragen via de website van DUS-I. Dit kan tot en met 29 februari aanstaande. Op de website van DUS-I is ook uitgebreidere informatie te vinden over de subsidieregeling en voorwaarden.

De subsidie is beschikbaar vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. In totaal stelt Tel mee met Taal in 2024 ruim 5 miljoen euro subsidie beschikbaar; hiervan is 3,35 miljoen bedoeld voor werknemers, en 1,75 miljoen voor ouders.