Subsidie aan te vragen voor voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

01 mei 2020

Scholen kunnen subsidie aanvragen bij het programma ‘Tel mee met Taal’ voor activiteiten die helpen een taalvaardige en taalrijke thuisomgeving te creëren voor leerlingen. Dit kan laaggeletterdheid onder leerlingen helpen voorkomen of verminderen en kan zo hun onderwijskansen vergroten. Ook leidt het vaak tot een betere communicatie tussen school en ouders en een hogere betrokkenheid van ouders.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F.
  • initiatieven die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Bijvoorbeeld activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren of die gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.
     

Subsidie aanvragen kan tot en met 31 mei aanstaande.

Meer informatie

Alle informatie met betrekking tot de subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Voor het subsidietraject is ruim 4 miljoen euro beschikbaar en er kan maximaal 125.000 euro worden aangevraagd.

Vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.