Subsidie beschikbaar 'Impuls open leermateriaal'

14 september 2023

De overheid zet in op het stimuleren van open lesmateriaal op scholen. Daarvoor kunnen scholen nu een subsidie aanvragen. De subsidieregeling heeft als doel de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in de kwaliteit van open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen.


Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een duurzame implementatie van open leermateriaal en/of het doorontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren. De deadline hiervoor is 1 november 2023 om 16.00 uur. Is er daarna nog subsidie beschikbaar? Dan volgt een tweede aanvraagperiode van 3 april tot en met 22 mei 2024 16.00 uur.


De subsidie is beschikbaar voor de schooljaren 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027. Scholen bepalen zelf of het project 1, 2 of 3 jaar duurt. Het activiteitenplan en begroting moeten aansluiten op de gekozen projectperiode. Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan. De aanvrager treedt als penvoerder op in een netwerk van scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs.


VO-content kan met haar expertise ingezet worden voor open leermateriaal op school. Stichting VO-content is in 2011 opgericht door de VO-raad en een 70-tal VO-scholen om open digitaal leermateriaal beschikbaar te maken. Op dit moment helpt VO-content scholen met leren en onderwijzen op maat door digitaal leermateriaal aan te bieden (zoals ExamenKracht) én training en advies te geven.