Subsidie beschikbaar voor (door)ontwikkeling rijke schooldag

12 juli 2022

Coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties kunnen van 22 augustus t/m 30 september subsidie aanvragen om een rijke schooldag te realiseren of uit te breiden. Een rijke schooldag houdt in dat op en rond school naast het reguliere curriculum een breed aanbod aan aanvullende activiteiten en ondersteuning wordt geboden, dat voor alle leerlingen (kosteloos) beschikbaar is en hen kan helpen hun talenten verder te ontdekken en ontwikkelen.

Ook buiten school zijn er allerlei activiteiten die leerlingen kunnen helpen hun horizon te verbreden, te ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden en zich verder te ontwikkelen. Het gaat dan om sport- en culturele activiteiten, maar ook om bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, coaching en gesprekken met rolmodellen in de eigen omgeving. Niet alle kinderen kunnen echter in gelijke mate aan dit soort activiteiten deelnemen. In het kader van kansengelijkheid wil het kabinet daarom investeren in een rijke schoolomgeving, waarbij dergelijke activiteiten op en rond school voor alle kinderen beschikbaar komen, bijvoorbeeld als naschools aanbod of in de vorm van integrale dagarrangementen (van 8.00 tot 20.00 uur).

Het komende schooljaar komt vanuit het programma School & Omgeving voor 130 regio’s subsidie beschikbaar om een dergelijk rijk aanbod te ontwikkelen of uit te breiden. Hierbij wordt vooral ingezet op po-en v(s)o-scholen met relatief veel leerlingen met extra uitdagingen en in wijken waar de armoedeproblematiek groot is.

Naast een groep van 45 voorlopers die minister Wiersma eerder al selecteerde, kunnen eind deze zomer ook andere regio's subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor 35 startende gebieden, om een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Daarnaast is er subsidie voor 50 ‘doorgroeiers’; gebieden met een bestaand aanbod dat van kleinere omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen.  Alle initiatieven worden ondersteund via de Gelijke Kansen Alliantie (GKA).

De minister geeft hierbij aan te willen leren van de opgedane kennis en ervaringen in deze regio's. Er wordt ingezet op kennisdeling via bijeenkomsten en een online platform. Daarnaast komt er een onderzoek- en monitoringsprogramma waarmee de effecten, ervaringen en succesfactoren van de gebieden worden gevolgd en beschikbare wetenschappelijke kennis wordt ontsloten. Doel is om uiteindelijk te komen tot een meer gestandaardiseerd programma voor een rijke schooldag, dat bewezen effectief is en in het hele land kan worden ingezet.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden

De subsidie kan worden aangevraagd tussen 22 augustus en 30 september aanstaande. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie is te vinden in de subsidieregeling. Binnenkort komt ook meer informatie beschikbaar op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.