Subsidie beschikbaar voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden

14 december 2021

In 2022 kan bij DUS-I subsidie worden aangevraagd voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden. Er is plek voor 3 nieuwe aspirant-opleidingsscholen in het vo.

Voorlichtingsbijeenkomst 

Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Hierbij geeft Ronald Reus (DUS-I) toelichting op de aanvraagprocedure en Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Samen Opleiden & Professionaliseren bij hogeschool Marnix) informatie over het opstellen van het ontwikkelplan voor 1 oktober 2022. Ook kunnen deelnemers hun vragen hierover inbrengen. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie.

Verslag van bevindingen 2021

Bent u benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? Lees dan het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2021.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting. Dit kan per mail via platformsamenopleiden@vo-raad.nl of telefonisch via 06-51872223.