Subsidie beschikbaar voor onderzoek naar thema’s Kennisagenda

10 juli 2024

Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar de zes thema’s uit de ‘Kennisagenda voor het onderwijs’:
  • kennis en vaardigheden van leerlingen;
  • toegang tot inclusieve(re) leeromgeving;
  • technologie in het onderwijs;
  • gelijke kansen;
  • kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding; 
  • de school als lerende en professionele organisatie.
     

Onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen samen subsidie aanvragen om vraagstukken rond deze thema's verder te verkennen. Voorwaarde is dat het onderzoeksvoorstel bijdraagt aan de ontwikkeling van generaliseerbare en toepasbare wetenschappelijke kennis over deze thema’s, alsook aan de verbetering en vernieuwing van het Nederlandse onderwijs.

De subsidie is beschikbaar vanuit het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. Binnen deze subsidieronde moeten aanvragers met de ‘Impact Plan benadering’ werken, waarmee een strategie voor kennisbenutting wordt ontwikkeld om de kans op de gewenste maatschappelijk impact te vergroten.

Download de Kennisagenda voor het onderwijs. In de Strategische Kennisagenda OCW 2019-2024 is daarnaast verdiepende informatie op enkele thema’s uit deze Kennisagenda te vinden. 


Drie soorten subsidierondes met eigen deadlines

Er zijn drie soorten subsidierondes: klein, middel en groot. Op de website van het NRO is meer informatie over deze rondes te vinden, inclusief de call for proposals waarin onder meer alle aanvraagcriteria staan beschreven: 


Zie hieronder welke deadlines gelden voor de verschillende rondes: 

Klein
De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 15 oktober 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de vooraanmelding is 12 november 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de aanvraag is 8 april 2025, 14:00:00 uur.

Middel
De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 12 september 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de vooraanmelding is 17 oktober 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 april 2025, 14:00:00 uur.

Groot
De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 5 september 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de vooraanmelding is 10 november 2024, 14:00:00 uur.
De deadline voor het indienen van de aanvraag is 18 maart 2025, 14:00:00 uur.

Digitaal matchingplatform

Op het Onderzoeksplein Onderwijs, een digitaal matchingsplatform van het NRO, kan je een onderzoeksidee delen en vervolgens contact zoeken met mogelijke onderzoeks- of (onderwijs)praktijkpartners voor het vormen van een consortium.

Online informatiebijeenkomst op 3 september

Op dinsdagmiddag 3 september is er van 15.00 tot 16.30 uur een online informatiebijeenkomst over het NRO-onderzoeksprogramma 'Kennis voor onderwijs van de toekomst 2024'. Potentiële aanvragers krijgen hier een toelichting op het onderzoeksprogramma. 

Aanvullende informatie

Meer informatie over het programma is vinden op de NRO-website. Zie ook de FAQ met veelvoorkomende vragen