Subsidie beschikbaar voor OOP’ers die lerarenopleiding willen volgen

14 februari 2024

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid voor onderwijsassistenten of leraarondersteuners (po/vo) om met subsidie een lerarenopleiding te volgen. De betreffende subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag, tot en met 15 oktober aanstaande.

Met het geld is het mogelijk om het onderwijsondersteunend personeel een tegenmoetkoming in de studiekosten en studieverlof te bieden bij het volgen van een lerarenopleiding. De regeling moet eraan bijdragen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan volgen, om daarmee het lerarentekort te verminderen.

Vanaf 1 februari 2024 is het totaalbudget van de subsidie verhoogd. Hierdoor kan er landelijk meer ondersteunend personeel worden omgeschoold tot leraar.

Subsidie aanvragen

Uitgebreide informatie over de ‘Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar’ (SOOL) is te vinden op de website van DUS-I. Via deze website kunnen schoolbestuurders ook de subsidie aanvragen

Uitbetaling in één keer

Door een verandering in de subsidieregeling vindt de uitbetaling voortaan plaats in één keer. Het schoolbestuur ontvangt dus niet meer vier jaarlijkse betalingen. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 februari 2024.