Subsidie beschikbaar voor scholing in voeren van ‘Schurende gesprekken’

05 september 2023

Voor scholen is nu subsidie beschikbaar om docenten die hier behoefte aan hebben, bijscholing te bieden rond het voeren van moeilijke, schurende gesprekken in de klas.

Schurende gesprekken zijn de gesprekken over maatschappelijk gevoelige thema’s zoals homofobie, antisemitisme, racisme, seksueel misbruik/overschrijdend gedrag en bijvoorbeeld cyberpesten of stikstof. Gesprekken over deze onderwerpen vinden vaak plaats op school. Docenten vinden het soms moeilijk om deze schurende gesprekken te beginnen en/of te voeren. Niet alleen vanwege de heftige reacties die deze onderwerpen oproepen, maar ook van vanwege hun eigen rol. Niet alle docenten zijn voldoende toegerust of opgeleid om het initiatief te nemen voor dergelijke klassengesprekken of om een gesprek in goede banen te leiden.

Scholingsaanbod en subsidie aanvragen

Om aankomende en zittende docenten hierbij te ondersteunen, is een uitgebreid aanbod aan scholing ontwikkeld. Het ministerie van OCW stelt nu subsidie beschikbaar aan scholen om deze scholing te helpen financieren.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Expertisepunt Burgerschap. Op de website Schurendegesprekken.nl bieden zij een overzicht van het scholingsaanbod. Onderwijsinstellingen kunnen zich via deze website inschrijven voor de gewenste scholing en daar naderhand subsidie voor aanvragen bij het Expertisepunt. Meer informatie over hoe je subsidie dient aan te vragen, is te vinden in de handreiking 'Aanvragen subsdie voor scholing Schurende gesprekken'. De subsidieregeling loopt tot en met eind 2025.