Subsidie lente- en/of zomerscholen weer aan te vragen

08 januari 2019

Vo-scholen kunnen vanaf januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van DUS-I. De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2019 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van de prognose van het aantal deelnemers ontvangst de uitvoerende school subsidie van 450 euro per deelnemende leerling.

De aanvraag voor een zomerschool dient uiterlijk 8 maart 2019 ingediend te worden. De minister beslist dan uiterlijk 12 april 2019 over de subsidieaanvragen. Voor de lentescholen geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 maart 2019 ingediend moet zijn. Over deze aanvragen beslist de minister uiterlijk 3 april. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, vindt er loting plaats. In dat geval beslist de minister op 12 april over de subsidieaanvragen lente- en zomerschool.

Bekijk de wijzigingsregeling lente-en zomerscholen. Deze werd op 7 december jl. gepubliceerd in de Staatscourant. 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de aanvraagprocedure, dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl. Heeft u vragen over het organiseren van een lente- en/of zomerschool, neem dan contact op met Ninouk Voortjes (projectmedewerker VO-raad): ninoukvoortjes@vo-raad.nl of 030- 232 48 00.