Subsidie voor brugfunctionaris aan te vragen

08 januari 2024

Scholen kunnen vanaf 8 januari tot en met 16 februari 2024 subsidie aanvragen voor de inzet van een medewerker (of klein team) met een brugfunctie. Deze zogenoemde brugfunctionarissen kunnen vroegtijdig helpen als er vragen of zorgen zijn rond een kind die niet direct met onderwijs te maken hebben, bijvoorbeeld op het vlak van armoede thuis of sociaal-emotionele problematiek. Zij leggen dan de verbinding tussen school en ouders. Ook wijzen ze ouders waar nodig de weg naar de juiste ondersteuning vanuit professionals, instanties of partners in de wijk, of organiseren ze ondersteuning op school.

Brugfunctionarissen kunnen zo een belangrijke rol spelen in het vinden van de juiste hulp voor leerlingen en hun ouders. Hierdoor komen leerlingen in de klas ook weer beter aan leren toe. En is er meer tijd voor andere medewerkers in het schoolteam om zich op hun kerntaak te richten.  

De subsidieregeling voor de inzet van brugfunctionarissen werd op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet aangekondigd en is onderdeel van de aanpak gericht op kansengelijkheid. Aanleiding is een aangenomen motie van de PvdA, waarin de regering verzocht werd de inzet van brugfunctionarissen bij onder andere armoede te verbreden. In totaal is er vanaf 2024 jaarlijks structureel 11,5 miljoen euro beschikbaar voor het vo; de eerste drie jaar in de vorm van subsidie. Na deze periode zal het kabinet op basis van onderzoek bezien hoe de middelen het beste kunnen worden ingezet en verdeeld binnen de bekostiging aan scholen.

Subsidie aanvragen 

De eerste subsidieronde Brugfunctionarissen is op 8 januari opengesteld. Scholen kunnen vanaf die datum tot en met 16 februari 2024 via DUS-I subsidie aanvragen voor de inzet van een medewerker of klein team met een brugfunctie. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de subsidieregeling. 

Per school is een vast bedrag beschikbaar. Bij overinschrijving krijgen scholen met veel leerlingen met een risico op achterstanden (CBS-indicator) voorrang. 

Meer informatie en praktijkvoorbeelden

Het ministerie van OCW heeft een brochure gepubliceerd voor scholen met meer informatie over de brugfunctionaris. Deze brochure bevat ook praktijkverhalen en tips van scholen die al een brugfunctie hebben. 

De Gelijke Kansen Alliantie verzamelt op haar website ook goede voorbeelden van scholen met een brugfunctie. In dit kader wil de VO-raad verder verwijzen naar het artikel ‘Jongerenwerk op school’ op de site van Sociaal Werk Nederland, dat een mooi voorbeeld bevat van een brugfunctie in Culemborg met jongerenwerkers op en rond de school. 

Webinar 

Op donderdag 1 februari organiseerde de Gelijke Kansen Alliantie een webinar over de brugfunctionaris in het vo. Verschillende brugfunctionarissen en andere onderwijsprofessionals vertellen hierin over hun ervaringen met deze brugfunctie. Kijk het webinar hieronder terug: