Subsidie voor ‘Extra hulp voor de klas’

15 december 2020

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen.

Extra hulp binnen en buiten de klas

De coronamaatregelen vragen veel van scholen: er is meer lesuitval en er zijn praktische hobbels voor het lesgeven vanuit huis en voor de lessen die aan uitzonderingsgroepen gegeven worden. Met deze subsidie kan bijvoorbeeld de inzet van studenten of extra personeel bekostigd worden om in de klas aanwezig te zijn wanneer de leraar vanuit huis digitaal lesgeeft. Scholen kunnen extra bevoegd personeel inzetten en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur of kan dit geld inzetten voor meer ondersteunend personeel in de school.

Regionale samenwerking een vereiste

Voorwaarde bij de aanvraag is dat de aanvraag wordt ingediend in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen. Voor deze regeling is in het po en vo gekozen voor aansluiting op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals gevormd voor de aanpak van personeelstekorten (RAP-regio’s).

Omdat niet alle besturen aangesloten zijn bij een RAP-regio kan een bestuur, specifiek voor deze aanvraag, wel aansluiting zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband in de regio of een aanvraag indienen met andere schoolbesturen wanneer er in de regio geen RAP-samenwerking is.

De VO-raad ziet de uitdaging om op deze manier de subsidie aan te vragen, maar is blij met de (financiële) hulp om scholen te ondersteunen in deze ingewikkelde tijd.

Subsidieaanvraag tot en met 24 januari

De aanvraagperiode staat per direct open. In de regeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen. De regio’s zullen de middelen in maart-april 2021 ontvangen. De subsidieaanvraag kan worden ingediend via: dus-i.nl/subsidies.