Subsidie Vrijroosteren leraren voor de periode 2023-2025 aan te vragen

16 februari 2023

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs met een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’ kunnen gebruikmaken van de vierde subsidieronde 'Vrijroosteren leraren voor de periode 2023-2025'. Voor het voortgezet onderwijs houdt dit in dat de vestiging in aanmerking komt voor de regeling leerplusarrangement vo.

Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag voor staan. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit en veerkracht van leraren. Zeker op scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen leraren druk ervaren door een opeenstapeling van problemen. Om deze leraren te ondersteunen is subsidie beschikbaar om leraren twee jaar vrij te roosteren. In de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een coach en worden achterstandsleerlingen intensief begeleid.

Een bevoegd gezag kan maximaal €292.000 aanvragen voor de twee schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 samen. Subsidie aanvragen kan vanaf via de website van dus-i. Meer informatie over o.a. de te subsidiëren activiteiten en de verantwoording is ook te vinden op de website van dus-i en in de subsidieregeling.