Subsidieaanvraag praktijkgerichte programma’s vmbo open vanaf 25 maart

21 maart 2024

Vanaf maandag 25 maart 2024 start een subsidieronde voor scholen die financiële ondersteuning willen bij het aanbieden van een of meerdere praktijkgerichte programma’s in het vmbo vanaf schooljaar 2024-2025.

Vanaf volgend schooljaar mag elke vmbo-school met een gemengde en/of theoretische leerweg praktijkgerichte programma’s aanbieden. In deze vakken voeren leerlingen praktische, levensechte opdrachten uit bij of voor bedrijven en instellingen. Zij kunnen hiermee hun talenten ontdekken en zich breed oriënteren op vervolgopleidingen en de beroepenwereld. Ook de aansluiting op het vervolgonderwijs wordt hiermee verbeterd.

Van 2020 tot 2024 is een pilot uitgevoerd met zo’n 150 scholen die aan de slag zijn gegaan met een of meerdere praktijkgerichte programma’s. Vanaf schooljaar 2024-2025 gelden de praktijkgerichte vakken als examenvak en mag iedere vmbo-school met gl en/of tl deze programma’s invoeren. De subsidie is bedoeld om scholen hierin tegemoet te komen.

Aanvragen

De subsidie kan tussen 25 maart en 22 april worden aangevraagd via DUS-I. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het subsidiebudget en de aanvraagvoorwaarden.

Meer informatie?

 

Definitieve examenprogramma’s
Op 25 maart heeft SLO de 13 definitieve praktijkgerichte examenprogramma’s en bijbehorende handreiking overhandigd aan minister Paul. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek van de minister aan een vmbo-school die een praktijkgericht programma aanbiedt. De examenprogramma’s zijn ook online beschikbaar.