Subsidieregeling doorstroom beroepsopleidingen

20 juni 2023

Er komt vanaf 1 juli 2023 een subsidieregeling 'Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom' om de onderlinge aansluiting van beroepsopleidingen te verbeteren. Het gaat dan om de overgangen van vo/vavo naar mbo en van mbo naar hbo. De subsidie moet onnodige uitval in mbo en hbo tegengaan.

Veel studenten in het middelbaar en hoger onderwijs vallen uit of wisselen van opleiding (ongeveer 38%). Een deel hiervan is onnodig. Dit is vervelend voor de student, maar ook voor de arbeidsmarkt waar veel behoefte is aan goed geschoolde mbo- en hbo-studenten. De overgang en verschillen tussen de opleidingsvormen blijken voor studenten vaak groter dan gedacht. Ook zijn studenten hier niet altijd (goed) op voorbereid.

De subsidie is erop gericht om de samenwerking over de drie sectoren (vo, mbo en hbo) te verbeteren, door onderwijsprogramma’s van verschillende opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten. Zo landen aankomend studenten beter in de vervolgopleiding die ze kiezen en vallen minder studenten uit of switchen er minder studenten van opleiding.

Tekortsectoren

De subsidie wordt aangeboden voor opleidingen in de tekortsectoren: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. Daarnaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor opleidingen die opleiden voor andere sectoren waarin er regionaal tekorten zijn.

Mbo penvoerder

De regeling heeft een duur van drie jaar. Penvoerder is het mbo, in samenwerking met een of meerdere vo-scholen en hogescholen. Per subsidieaanvraag is een bedrag van €1.260.000 beschikbaar, uitgekeerd in drie jaarlijkse termijnen. Er is in 2023 één aanvraagronde waarbij er maximaal twee aanvragen gedaan kunnen worden. In 2024 en 2025 zijn er twee aanvraagrondes per jaar, per ronde kan maximaal 1 aanvraag gedaan worden. De eerste aanvraagronde is van 1 juli tot en met 15 september 2023.

Webinar

Op dinsdag 27 juni om 16.00 uur organiseert het ministerie van OCW een webinar over de subsidieregeling. Tijdens het webinar kunnen er vragen gesteld worden. Het webinar zal ook later terug te kijken zijn via DUS-I.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen is te vinden op de website van DUS-I. Het aanvraagformulier is vanaf 1 juli te raadplegen.