Subsidieregeling voor investeringen in maatschappelijk vastgoed

05 juli 2022

De nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed gepubliceerd (DUMAVA) is op 1 juli 2022 gepubliceerd. Aanvragen voor een eerste tranche kunnen van 3 oktober 2022 t/m 31 december 2023 worden ingediend.

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. Onderwijs valt dit binnen de doelgroep van DUMAVA.

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Er is een maatregelenlijst beschikbaar om te zien voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen. Om te beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen kunt u de voorwaarden lezen op de speciaal hiervoor ingerichte webpagina voorwaarden. Het totale budget is € 150 miljoen. De hoogte van de subsidie is minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen per aanvraag.

De VO-raad is niet heel enthousiast over deze regeling. Net als de regelingen voor ventilatie komt er subsidie voor slechts één aspect van een gebouw. Meestal moeten meer aspecten tegelijkertijd worden aangepakt. Daarom pleit de VO-raad voor subsidies voor de integrale aanpak van gebouwen.

Webinar voor geïnteresseerden

Om meer te weten over DUMAVA kunt u zich aanmelden voor het webinar op dinsdag 13 september van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens dit webinar wordt informatie gegeven over de regeling en het doorlopen van het aanvraagproces. Als u op dat moment niet kunt deelnemen, kunt u zich toch opgeven. U krijgt dan een terugkijklink toegezonden.