Subsidieregeling voor omscholing onderwijsondersteuners tot leraar in het voortgezet onderwijs

01 juni 2023

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar (SOOL) geldt vanaf nu niet alleen voor het primair onderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Onderwijsondersteunende personeelsleden in het voortgezet onderwijs kunnen via hun schoolbestuur subsidie aanvragen om een lerarenopleiding te volgen.

Het lerarentekort in het onderwijs is groot, ook bij het voortgezet onderwijs. Om goed onderwijs te bieden zijn voldoende goede leraren onmisbaar. Onderwijsondersteunende personeelsleden die graag de opleiding tot leraar willen volgen, kunnen daarom een tegemoetkoming krijgen om het volgen van een lerarenopleiding laagdrempeliger te maken. Via de regeling SOOL krijgt het onderwijsondersteunend personeel een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof bij het volgen van de opleiding tot leraar.

  • Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar).
  • Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.
  • Voor het kalenderjaar 2023 kunt u subsidie aanvragen tot en met 15 oktober 2023.
     

Meer informatie over de regeling is terug te vinden op de website van DUS-I.